Protestez, Cabral, protestez! Şi am rupt-o cu tine!