Contestație publică la Most Dateable Bloggers

Stimată bere Heineken (aș zice și gustoasă, dar nu e în spiritul prezentei contestații, așa că nu o zic), Am luat act cu adâncă înmărmurire de rezultatul competiției Most Dateable Bloggers pe care ați organizat-o (cu mult gust aș putea zice, dar iar nu o zic, mă înțelegeți). Faptul că…