Sunt cercetaşii urmaşii pionierilor?

Cei cam de etatea mea (plus minus câţiva ani), au fost pionieri destoinici ai Republicii Socialieste România, care ne pregătea pentru societatea multilateral dezvoltată şi pentru decenii de împliniri măreţe. Adică eram nişte copii, care eram scoşi din câmpul şcolii şi de sub supravegherea părinţilor şi duşi la forumuri (aşa…