cercetaşii urmaşii pionierilor

Sunt cercetaşii urmaşii pionierilor?

Cei cam de etatea mea (plus minus câţiva ani), au fost pionieri destoinici ai Republicii Socialieste România, care ne pregătea pentru societatea multilateral dezvoltată şi pentru decenii de împliniri ...