cardul de sănătate

Trăzni-l-ar zeii de card de sănătate! Sau nu?

Later edit: Uitasem să explicitez cumva titlul pe care l-am ales şi care a pornit de la ştirea cum că feţele bisericeşti boscorodesc acest card. Ieri am ajuns la ...