Maskar în limba romani înseamnă “între” sau “la mijloc”

Dar mai înseamnă și Maskar as in o foarte frumoasă inițiativă, care își propune să documenteze ”cultura și tradiția romă din Alexandria și Turnu-Măgurele prin intermediul unui program de ateliere de dezvoltare personală și teatru comunitar. Totodată Maskar urmărește să creeze cadrul pentru un dialog activ între reprezentanții societății civile din…