Astăzi ar trebui să ţinem puţintel doliu. Nu mult, desigur…

11 iunie 1948. Marea Adunare Naţională votează Legea nr. 119 privind naţionalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări şi de transport. Au fost trecute în patrimoniul statului 8.894 de întreprinderi industriale şi miniere, de transport, bancare şi de asigurări. Gh. Gheorghiu Dej, prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, argumenta astfel…