bloggeri freelancing Romania elance.com

Chintesenţa zilei: bloggerii şi freelancingul

Later edit: Am primt un mail în care sunt informat că Elance este în curs de fuzionare cu Upwork, așa că fac acest cuvenit later edit. Și vă dau ...