Asociația Naționala a Infirmierelor

S-a înființat Asociația Națională a Infirmierelor

Asociația Caritas Alba Iulia – Asistență Medicală și Socială în parteneriat cu Asociația Four Change și Centrul Diecezan Caritas Iași au anunțat apariția unei organizații numite Asociația Națională a Infirmierelor. ...