Little People, acești imenși față de care simțim multă, multă, multă prețuire…